SERVEIS COMUNITARIS AL BELLERA

 

L’Institut Celestí Bellera és un centre públic de secundària situat al barri de Can Bassa de Granollers que deu el seu nom a un antic mestre de Palou. És un centre de tres línies a l’ESO i que oferta totes les modalitats de Batxillerat.

Un dels objectius generals del nostre centre és l’educació en valors que es concreta en la sistematització d’estratègies per fomentar la responsabilitat de l’alumne/a en el seu aprenentatge, la constància en l’estudi, l’autoreflexió, l’esforç, la feina ben feta i el compromís amb la gent i l’entorn, en i des d’un centre acollidor i inclusiu.


És precisament a partir d’aquest últim punt que neix la inquietud per a concretar accions per fomentar la participació i la implicació dels alumnes en la vida del centre i de la ciutat. Aquest objectiu engloba el de despertar o reforçar el sentiment de pertinença compromesa a una comunitat.

L’Institut Celestí Bellera com a comunitat d’innovació i aprenentatge porta molt anys desenvolupant una metodologia activa i participada. En els últims cursos escolars s’ha concretat, entre d’altres accions, el desenvolupament de projectes per treballar de forma cooperativa i interdisciplinar a l’ESO.

       

PROJECTES 2016-2017

       
   
 
 
Campanya recollida joguines, llibres i material escolar

 
   
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
       

Projectes curs anterior 2015-2016

Institut Celestí Bellera (Granollers)

 

L'impuls del servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria és una acció promuguda pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.