Central elèctrica fotovoltaica

 

Dades tècniques
Construcció
Inauguració
Gràfics en temps real
Historial de dades
Didàctica
En el marc de la consolidació de l’ Institut Celestí Bellera, com a centre que té com a eix vertebrador la sostenibilitat, presentem un projecte que després de dos anys ha estat possible.

Què pretenem?

Amb aquesta instal·lació solar fotovoltaica, volem aconseguir dos objectius:
Objectiu pedagògic: aquesta instal·lació servirà com a laboratori d’experimentació en energia solar per a els/les nostres alumnes, així com als altres centres de la comarca.
Objectiu de demostració: volem mostrar la viabilitat tècnica de generar energia amb el sol des del nostre centre sense contaminar.


Vista general de la Central elèctrica fotovoltaica, situada a la façana sud de l'Institut

Què és una instal·lació solar fotovoltaica?

És una instal·lació que aprofita l’energia que ens arriba del sol per convertir-la en electricitat que podem consumir a l’institut. Té una potència de 3 kW.

La instal·lació està connectada a la xarxa, és a dir que l’energia produïda s’envia a la xarxa elèctrica general. Per llei, la companyia elèctrica està obligada a comprar aquesta electricitat a un preu de 66 Pta/kWh, ja que és una energia neta i renovable.

On estan instal·lades les plaques solars?

Estan col·locades a la façana sud de l’institut, integrades de forma estètica a l’edifici, resultant un element emblemàtic del mateix.

Quins beneficis mediambientals comportarà?

L’auditoria mediambiental encarregada per l’Ajuntament de Granollers posa de manifest la manca d’instal·lacions solars, aquesta seria pionera a la ciutat.

Generarà electricitat de forma neta, sense produir contaminació.

Evitarà l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (més d’una tona de CO2 anual) i l’ús de l’energia nuclear per produir electricitat, contribuint a una solidaritat verda.

Evitarà la dependència energètica externa, generant certa autonomia.

Generarà a l'any uns 5.000 kWh d’energia elèctrica neta.

Quins beneficis pedagògics comportarà?

Servirà com a instal·lació solar mostra per a ésser visitada pels alumnes i oberta a les organitzacions ciutadanes de la comarca.

Es podrà utilitzar per a realitzar pràctiques d’energia solar, especialment pels alumnes del batxillerat.

També podrà ser un element per a la realització de treballs de recerca de diferents àrees del batxillerat.

També estarà present a la pàgina web del centre, que podrà ser utilitzada des de qualsevol centre del món per a activitats pedagògiques.

Qui ho ha finançat?

Com a centre públic no disposem de pressupost propi per a aquesta instal·lació, per això hem cercat els diners per al projecte fora del centre. El pressupost és d’uns 6 milions de pessetes.

Han participat:

Ajut del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 2.000.000 Pta
Subvenció MINER (Ministeri d'Indústria i Energia)
que gestiona l’ICAEN (Institut Català de l’Energia)
1.700.000 Pta
Subvenció Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 1.500.000 Pta
Ajut Ajuntament de Granollers 750.000 Pta
Ajut Consell Comarcal del Vallès Oriental 500.000 Pta
 
 
E-mail Centre
Darrera actualització
el 25 de novembre de 2004
Visualització òptima
a 800x600