Gràfics en temps real
Principal Dades tècniques Construcció Inauguració Gràfics en temps real Historial de dades Didàctica

 

  • Els gràfics que figuren a continuació s'actualitzen des de l'ordinador d'adquisició de dades cap al servidor web del centre cada 15 minuts, amb AutoMate de www.unisyn.com.

  • Els enregistraments es fan des les 6:00 fins a les 21:45 (GMT+01:00). L'hora es sincronitza periòdicament amb www.pool.ntp.org/zone/europe.

  • Les possibles zones de les gràfiques amb valors zero són degudes a eventuals aturades de l'ordinador de monitorització de la central fotovoltaica. Les causes de les parades poden ser manca de subministrament elèctric o reinici del sistema (l'ordinador és també usat per a altres tasques).

  • El servei de visualització de les dades a Internet ha estat realitzat per professorat del centre, a partir de les dades generades pel programa de monitorització de la central, desenvolupat per Humbert Assamà de TFM.

Central FORA DE SERVEI
per manca de manteniment

Sensors de magnituds climàtiques
FORA DE SERVEI
per manca de manteniment

Sensor de radiació
FORA DE SERVEI
per manca de manteniment

Sensor de temperatura de placa
FORA DE SERVEI
per manca de manteniment

Sensor de temperatura ambient
FORA DE SERVEI
per manca de manteniment

 
 
E-mail Centre
Darrera actualització
el 21 de juliol de 2015
Visualització òptima
a 800x600