Dígits de Pi pintats de colors (INS Alella)

Al món anglosaxó s’acostuma a escriure primer el número del mes seguit del número del dia. Així el 14 de març s’escriu 3,14, és a dir... una aproximació de π. D’aquí que, internacionalment, el 14 de març de cada any es consideri el Dia de Pi

Al Bellera tenim l'activitat de trobar l'any de naixement de personatges importants al llarg de la història, entre els decimals del nombre pi. Qui més en trobi tindrà premi.