93 879 49 14  |  670 31 96 64
 

Dimarts 20 de març.- Els alumnes de 3r ESO que fan el Servei Comunitari ESTUDIEM I CUIDEM EL NOSTRE RIU, van fer la primera inspecció al tram del riu Congost que tenim assignat.

Aquest projecte consisteix en un estudi mediambiental, cura i conservació d’un tram del riu Congost. Fa un parell de setmanes també van assistir a la presentació del Servei Comunitari a la Biblioteca de l’institut. Aquesta presentació la va fer el professor del centre Gregori Moreno. Recordem que des del Departament d’Educació i els instituts volem fer ressò de la necessitat de promoure entre l’alumnat el compromís cívic.

Aquest Servei Comunitari permet a l’alumnat analitzar el seu entorn i comprometre’s en la seva millora: hauran d’agafar mostres del riu i analitzar-les. El seguiment inclou un control dels paràmetres físics i químics del riu (cabal, velocitat de l'aigua, amplada del tram, fondària, tipus de llera, pH, nitrats, ...) i dels biològics (animals que s'hi troben, plantes, estat del bosc de ribera), així com detectar possibles alteracions que es donin en algun dels paràmetres (abocaments, contaminació de l'aigua, sequera, etc.).

La propera sortida la faran entre el 15 abril i el 15 de maig, durant la campanya de primavera.

Podeu consultar el projecte RIUS a la següent web: http://www.projecterius.cat/inspeccio/