93 879 49 14  |  670 31 96 64
 

Oferta de places al centre: 27 d’abril de 2018

    1r BATXIBAC:    6 places

 

Termini per presentar la sol·licitud al centre: del 2 al 4 de maig de 2018.

Publicació de la llista  d’alumnes admesos: 14 de maig de 2018

Prova d’accés per a alumnes externs al centre: dimarts 8 de maig de 2018 a les 15.30 a la biblioteca

Per a més informació consultar: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Educaci%C3%B3+i+formaci%C3%B3&moda=2

 

 

Contingut de la prova:

  • Comprensió oral: escolta d’un text i resposta a preguntes.

  • Comprensió escrita: lectura d’un text i resposta a preguntes.

  • Expressió escrita: Text narratiu.

  • Expressió oral: presentació personal, exposició d’un punt de vista i interacció.


Resultats:

El llistat d’alumnes admesos serà publicat divendres 14 de maig.

Els alumnes que superin la prova obtindran la qualificació d’APTE.

 

NOTA IMPORTANT: Aquells alumnes externs que acreditin el nivell B1 en llengua francesa no caldrà que realitzin la prova d’accés. Els alumnes externs que han realitzat les proves del DELF B1 i que estan a l’espera del resultat, realitzaran una preinscripció condicionada a la superació d’aquestes proves.