PREMIS CONCURS FOTOGRAFIA MATEMÀTICA 2017

INS CELESTÍ BELLERA - GRANOLLERS

     

Nivells:
 

1r i 2n ESO      3r i 4t ESO      1r i 2n Batx      Professorat
 
     
   


Nivell ESO12

     
1r premi

    Títol: FREQÜÈNCIA MARÍTIMA

    Autor: MARTÍ RUIZ
    Curs: 1r ESO X 
2n premi

    Títol: SIMETRIA ECLESIÀSTICA

    Autora: ANNA-XIANG VALIENTE
    Curs: 1r ESO X 
3r premi

    Títol: ESTRELLA DE 8 PUNTES

    Autor: ÀLEX NAVARRO
    Curs: 1r ESO T 
accèssit

    Títol: TINC GANES DE MATES

    Autora: LAIA RIERA
    Curs: 1r ESO X 
accèssit

    Títol: CILINDRE MEDIEVAL

    Autora: SARA DUARTE
    Curs: 2n ESO P  


Nivell ESO34: 3r i 4t ESO

     
1r premi

    Títol: VÒRTEX DE ROMBES

    Autor: DAVID HINOJAL
    Curs: 3r ESO N 
2n premi

    Títol: ROMBI O QUADRATO

    Autora: AIDA SÁNCHEZ
    Curs: 4t ESO L


   


iniciNivell ESPO: 1r i 2n Batxillerat

     
1r premi

    Títol: f(x) = - X^2

    Autor: ALEJANDRO MATA
    Curs: 2n BATX TECNOLÒGIC 
2n premi

    Títol: PARAL·LELES UNIDES

    Autora: JÚLIA RUIZ
    Curs: 2n BATX SOCIAL 
3r premi

    Títol: RECTES SECANTS EN
                       EL PLA DE DIVERSIÓ

    Autora: MARTA AIZA
    Curs: 2n BATX SOCIAL 
accèssit

    Títol: T'HAS ENFADAT,
                  PENTÀBLUN?

    Autora: MARIA JUST
    Curs: 2n BATX SOCIAL 
accèssit

    Títol: EL CERCLE S'HA QUEDAT
                           A QUADRES

    Autor: PAU MARTÍN
    Curs: 1r BATX ARTÍSTIC 

   

 

 


NIVELL PROF: Professorat 
1r premi

    Títol: VIVINT EMPARABOLAT

    Autora: VEGA GÓMEZ
    (Departament de Socials) 
2n premi

    Títol: CONGOST NET. PASSERA
                      ESPEC(TAC)ULAR

    Autora: TERESA GUIU
    (Departament de Matemàtiques) 
3r premi

    Títol: POLIEDRES FLOTANT.
                      REALITAT O IL·LUSIÓ?

    Autora: MÍRIAM CABERO
    (Departament de Matemàtiques) 
accèssit

    Títol: LÍNIES I CORBES
                      A LA CALMA

    Autor: JOSEP PUJADAS
    (Departament de Tecnologia)


   

 

   


curs 2016-2017