APLICACIÓ del PROGRAMA de MEDIACIÓ

a L’IES CELESTÍ BELLERA

 

Informe curs 2002-2003

Exemple: Cas real

Descàrrega de tota la pàgina Web

 

1.- Esquema de la formació del equips de mediació.

 

 


Reunió inicial amb professorat

Mediadors anteriors + Nous voluntaris

 

 

Reunió amb alumnat mediador

en fer la tutoria de rebuda

 
 


                                                             

 

Elipse: Coordinador de
Mediació


 

 


 

 

 


Proposta d’un horari de mediació

 (Segons disponibilitat del professorat)

 

Determinació dels equips de mediació

 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 


 

 

2.- Esquema de la posada en marxa del servei. 

 

 

 

 

 

 

 
REUNIONS NIVELL

ESO/BAT

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Informació de les

característiques del servei

(Es deixa una còpia escrita al suro de cada classe)

 

 
 


 

 


3.- Esquema del funcionament del servei.

Usuaris

 

 

 
 

 

 

AVÍS

 a

USUARIS

 

Equip de Mediació

(Pot escollir-se)

 

Equip directiu

 

Tutor/a

 
                                                            Avisen a / Són informats per

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elipse: Marca avís en horari setmanal de Sala Professorat   (Per Coneixement general)
 

 

 


      Problemes i

 solucions proposades:

- Valoració d’experiències

- Renovació professorat mediació

Sessions de Mediació

 (Les necessàries)

 

Esperar als implicats en el lloc acordat

 

Buscar i retornar l’alumnat a l’aula

 

Acords signats, si s’escau

 
- Renovació alumnat mediador

 

 Elipse: En Hora Mediació acordada
( Dia acordat en pati de 2n cicle ESO o BATX)
 

 

 

 

 


                                                             Per 1r cicle                                                Per 2n cicle/Batx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significat dels colors als esquemes mostrats:

 Decisions  dels criteris d’actuació

 
 

 


Reunions d’organització

 

Actuacions dels mediadors

 
 


                                                                                             

 


Informació professorat

 

Actuacions amb usuaris

 
 

 


Actuacions des de tutoria

 

Documentació per usuaris