Aquesta postal crítica el nadal , que influencia i trenca la vida normal de les persones, amb el seu consumisme i estres i reunions de families etc, representat amb una cara interposada pero que tambe és molt especial quan amb la fredor nadalenca et retrobes amb la gent que vols estar .