........................VIDEO ART.........................................

És un moviment artístic, sorgit a EE.UU i ha europa cap al 1963. Viu al seu major éxit als anys seixanta i setenta.

El video art és la utilització de mitjans electrónics amb una finalitat artística. El video és un suport, i el que més importa es l'ús que s'en fa. Gràcies a la búsqueda dels cineastes d'alternatives més econòmiques a la producció tradicional en cinema, neix el video art, dirigit a persones que trenquen amb els paràmetres comercials i busquen un mitjà més econòmic però no per aquest motiu amb menys valor que les formes tradicionals de producció.

El video art ha col·laborat en curtumetratges i la seva estètica l'està construint el suport magnètic. El videoart pot no emprar actors diàlegs, pot no tenir una narrativa o guió, o altres convencions que generalment defineixen a les pel·lícules com entreteniment.

Videoclip..................................................................................

Un videoclip, vídeo musical o clip de vídeo és un curtumetratge realitzat principalment per a la seva difusió en video i televisió , que ofereix una representació visual d'una cançó . Els videoclips es solen realitzar amb multitud d'efectes visuals i electrònics.

Són produccions molt vives que tenen per objectiu cridar l'atenció del teleespectador. Els vídeos musicals moderns es fan i usen principalment com tècniques de màrqueting amb la intenció de promocionar la venda d'enregistraments musicals. Encara que els orígens dels videos musicals vénen de molt més lluny, la seva popularitat va créixer en els anys 80 , quan el format de MTV (Music Television) es va crear al voltant d'ells.