Es tractarà d'un video fet a partir de diferents punts de vista dels integrants del grup del colegi Res a Dir, al story board apareixen imatges dels diferents integrants i del públic. Reflecteix el que hi haurà al video. Hi haurà diferents plans com per exemple, el contra picat, general o primera persona.