La meva obra. És una seqüència de tres fotos dels meus peus, en colors invertits, retocades de manera que sembla una visió psicodèlida.

El dibuix que hi ha estampat a la planta és la cara d'un gat. Vull simbolitzar, igual que a les plantes dels peus es troben

tots els punts del cos (reflexoterapia) també trobem el nostre instint, en aquest cas he volgut representar l'instint felí, ja que es com m'identifico

i com havia fet el segell.

 

L'ART D'ACCIÓ breu explicació

 

L'art acció és una tendència de l'art modern que va iniciar-se als anys 60. Es va proposar ampliar els horitzons de l'experiència estètica més enllà

dels espais especialment dedicats a l'art, com són els museus, galeries, sales de concerts, cinemes; així com esborrar les fronteres marcades entre les disciplines artístiques

(plàstica, música, drama, mitjans audiovisuals, etcètera).

La finalitat de l'art d'acció és comunicar l'experiència humana en tota la seva gamma expressiva.

Els inicis de l'art de acció es situen, per a alguns historiadors en l'activitat pictòrica de Jackson Pollock com creador de l’Action Painting, i a Ives Klein, amb les seves antropometries.

La intenció de l'art acció és apropiar-se de la vida a través de qualsevol tipus d'acció que tingui una intenció estètica conscient i elaborada, pot ficar-se en l'expressió

de la subjectivitat, en una reflexió sobre assumptes filosòfics, de consciència ecològica, d'identitat social o individual, sexualitat, política, etc.

Es poden considerar dintre de l’art d’acció, tres manifestacions diferenciades:

el happening, el fluxus i la performance.

CARACTERÍSTIQUES

- L'art acció parteix de la realitat mateixa de què una obra d'art no és una mercaderia, no es ven ni es compra, no és un objecte per a contemplar i apropiar-se d'ell, és un acte

humà que es porta a terme en un espai i temps determinats.

- Fonamental la participació de l'espectador, com co-creador de l'obra a través de les seves reaccions, de la seva experiència

vital i introspectiva. El públic s'involucra activament, emocionalment o intel·lectualment, amb l'experiència estètica

- L'art acció provoca al públic transgredint les convencions socials, artístiques i morals. Part de la vivència estètica pot ser agradable o no.- Una altra de les característiques bàsiques de l'art acció

és la interrelació de les arts, la seva estructura general és “de mig barrejat”, d'una síntesi interdisciplinària: llenguatge plàstic, llenguatge musical i llenguatge visual es barregen.

- Les diferents manifestacions de l'art acció es van proposar dur l'art a espais públics oberts: carrers, places, parcs; i tancats :cases, temples, centres comercials, mitjans de transport, et; és a dir, a llocs on es desenvolupa la vida quotidiana de la gent comuna i que no van ser concebuts per a l'acte estètic.

- Es revelen contra l'objecte artístic tradicional en forma de mercaderia.

- En el happening, es formula un guió general de l'acció però els detalls queden reservat al moment mateix de la interrelació amb públic, així com l’inici i el final.

- Els artistes van poder realitzar les seves obres sense la intermediació dels “curadors”, crítics o marxants d'art.

- Les expressions de l'art acció involucren diferents branques i estratègies artístiques: pot tractar-se d'un monòleg musicalitzat a on simultàniament l'artista pinta el seu cos o projecta un vídeo, o construeix algun artefacte o realitza algun acte ritual; o bé pot cridar l'atenció de l'espectador i apel·lar al seu sentiment estètic a través d'una acció inusual o provocadora o grotesca, com conviure en una cambra amb un llop, etc. O simplement l'artista pot realitzar una acció totalment ordinària com beure una cervesa escoltant música de jazz.

 

BODY ART

El body art és un estil emmarcat en l'art conceptual, de gran rellevància en els anys 70 a Europa i, especialment, en Estats Units. Es treballa amb el cos com material plàstic, es pinta, es calca,

s'embruta, es cobreix, es retorça...

El cos és el llenç o el motlle del treball artístic. Sol realitzar-se a manera d'acció o performance, amb una documentació fotogràfica i/o videogràfica posterior.

Dintre d'aquest moviment es poden destacar les accions del grup vienès, situat a Alemanya, format pels artistes Günter Brus, Otto Mühl, Hermann Nitsch i Rudolf Schwarzkögler.

Es feien incisions en el seu cos i després es tacaven amb la seva pròpia sang. Molt diferents van ser les accions realitzades pels anglesos, com Gilbert and Georges, les seves accions

es basaven en posar, immòbils per complet, com simulant una escultura.