En aquesta página hi trobareu els treballs de la assignatura de disseny per ordinador de batxillerat artísctic:

- PRIMER de batxillerat.

- SEGON de batxillerat.