hiy

El body art és un art enmmarcat en l'art

conceptual dels anys 1960.

En Europa i en especial en els

Estats Units.

EEs treballa sobre el cos

amb una material plàstic.

Es pinta, es calca es cubreix.

En definitiva tot allò que

modifiqui el cos és vàlid.

Si l'utilitzem per crar una acció

estem parlant d'una performance.

Si no simplement el podem

memmmoritzar amb fotografies.

 

ALGUNES FOTOGRAFIES DE BODY ART

Agafades d'internet www.gooogle.com

http://www.amonline.net.au/bodyart/

 

Per realitzar aquesta activitat no cal unicament pintar el cos. Com per exemple en aquesta imatge que cobrint

eel cos amb una roba determinada i modificant-lo podem crar una visió optica. En aquest cas es poden diferenciar dos elefants.