Què és Europa?

El nostre país participa en la construcció europea i, per tant, li afecten les decisions de la comunitat. Mirarem de conèixer Europa i els seus canvis dels darrers anys.