Espai d'activitats i de participació del grup de treball ICSVO 2009-10