Espai del grup de treball ISVO (Internet i Socials al Vallès Oriental), format per professorat que treballa i experimenta amb les TIC a les seves classes.