Activitats complementaries per tercer d' ESO, exàmens i varis