Curs on trobareu la major part de la documentació que s'ha fet servir per a la preparació dels materials de classe: comentaris de text, documents escanejats, documents relacionats...  per a  ajudar a superar la matèria.  Hi haurà un tema per cadascuna de les lectures més alguns temes circumstancials que us ajudaran a completar la vostra formació.