Santi Llorens - B2, crédito LS5 (2ª evaluación): Tots els participants

Filtres

Tema 1

Qüestionari Qüestionari Una parte de...

Qüestionari Qüestionari Individual o colectivo

Qüestionari Qüestionari Precisión semántica (49)

Tema 2

Qüestionari Qüestionari Pronombres Personales

Tema 3

Qüestionari Qüestionari Dicen que no es lo mismo...