LA RIQUESA D'EUROPA

Distribució de la riquesa dels països europeus.

1.- Entreu a euroaventura.net
2.- Aneu a l'apartat ELS CIUTADANS EUROPEUS/Economia/Els recursos econòmics de la UE
3.- Busqueu el mapa "Distribució de la riquesa"
2.- Analitzeu els diversos estats europeus a partir del producte interior brut.