Mapa de la Unió Europea

- S'ha de fer una mapa de la Unió europea actual.
- Els estats s'han de diferenciar per la data d'entrada a la Unió Europea a partir del color.
- Cal posar la capital de cada Estat.