Europa física

Fem un mapa físic d'Europa:

1.- Poseu totes les Serralades més importants.
2.- Totes les muntanyes de més de 2500 metres.
3.- Els principals rius.
4.- Les penínsules.
5.- Els mars i oceans.