Referèndum a Europa

1. Què és un Referèndum?

2. Què és demanava el Referèndum que es va celebrar ahir a tot Espanya?

3. Quins resultats es van obtenir?