HISTÒRIA DE LA COMUNITAT ECONÒMICA EUROPEA.

Responeu les següents preguntes:

  LES HEU DE RESPONDRE AMB DUES LÍNIES COM A MÍNIM.

1.La Unió Europea va recòrrer un llarg camí per arribar a ser el que avui coneixem. Però sabeu què era la CECA?

2. Què es va signar l' any 1957 i quins països van fer-ho?

3. Que vol dir Unió Duanera?

4.Quins països es van adherir a la Unió l' any 1973?

5.Quan va entrar a la Unió Espanya? ho va fer tota sola, o ens va acompanyar un país? Quin?

6.Quins països es van afegir l' any 1995? Noruega va entrar? Per què si o per què no?

7.Amb la última ampliació , quins països han format part de la Unió Europea?

8. Què es el PAC?

9.Què va significar Maastricht a  la Unió Europea?

10. La Comunitat Europea té 4 grans institucions, quines són?

MAPA.

   -Feu un mapa dels països de la Unió Europea. Però els heu de posar en colors diferents per ordre d'ingrés al grup. Això vol dir que haureu de fixar-vos en la progressiva ampliació i els anys d'ingrés. Per exemple si Espanya va entrar després que Itàlia la posareu d'un color diferent.

NOTA:

TOTA AQUESTA INFORMACIÓ LA TROBAREU ALS LLOCS HABITUALS EN LES ADRECES DE CORREU ELECTRÒNIC:  XTEC. ES, EUROAVENTURA.NET, O FENT SERVIR ENCICLOPÈDIES VIRTUALS AMB EL CERCADOR QUE FEU SERVIR.