Resum per capítols

S'han de fer resums de cada capítol.