La distribució de la població al món.

Per començar a prendre contacte amb el tema:

1. Has d'observar el mapa del món amb la distribució de la població (tema 13 del llibre POLIS 2), fixant-te bé en  els colors que indica la llegenda.

2. Has de llegir la primera part del tema 13 del llibre POLIS 2 i prendre nota dels factors que influeixen en la distribució de la població mundial.

3. Veure amb atenció aquests dos videos:

    a) Sobre l'evolució de la població del planeta al llarg de LA HISTÒRIA.

    b) Sobre causes i factors que condicionen la distribució de la població mundial.