Recerca de dades sobre les comarques de Catalunya.

Feina en grup:

- Busqueu les dades de població total de cada comarca de Catalunya i la seva extensió o superfície.

- Elaboreu una taula de dades amb les anteriors i calculeu la densitat de població que tenia cada comarca l'any 2009.

- Si ja heu treballat amb l'Excel podeu fer aquesta taula amb un full d'Excel, sinó, en una taula en document de word.

Podeu consultar la pàgina web de l'IDESCAT.