Causes de la realitat actual a Catalunya

1. Treball en grup petit:

Cal elaborar conclusions una vegada el mapa ja està acabat. Repassant abans les anotacions i tot el que havíeu après a nivell mundial ara cal aplicar-ho a Catalunya.

Heu de fer una descripció de quines són les comarques amb més densitat i on estan localitzades, i això anar-ho fent amb cada grup de comarques. Després cal buscar les raons, factors o causes d'aquesta situació. Recorda que hi poden haver factors físics (relleu, hidrografia, lluny o vora el mar, clima...), econòmics (agricultura, indústria, serveis, vies de comunicació...), històrics (migracions, indústria primitiva...)

2. Posada en comú de tota la classe. Farem una observació dels vostres treballs, en especial dels mapes per veure quins intèrvals i colors han estat més encertats. També compartirem les causes de la situació actual.