Elaboració de piràmides de població.

1. Abans de començar aquesta feina has de llegir-te l'explicació del llibre POLIS2 sobre com es construeix i quina informació ens aporta una piràmide d'edats (pàgines 234, 235).

2. Treball en grup: Recerca de dades i elaboració de les piràmides d'edats. Us podeu organitzar i repartir-vos la feina sempre que acordeu com fareu cada part de la feina ja que al final s'han de poder comparar (per exemple la forma de les taules o les proporcions de les piràmides)

     a) Busqueu les dades de població per sexe i edat de Catalunya dels anys 2001 i 2009. Aquesta recerca la podeu fer a la web de l'Institut d'estudis demogràfics de Catalunya: IDESCAT

     b) Elaboreu una taula de dades. Per elaborar les piràmides convé passar les dades absolutes a percentatges per així poder comparar millor els resultats. Ho podeu fer en un full de càlcul d'Excel.

     c) Amb les dades en % ja podeu dibuixar les piràmides, podeu consultar els models del llibre. Tingueu present les proporcions d'alçada i d'amplada perquè surti una piràmide significativa.