Comparem i comprenem

Quan ja heu aconseguit les dades i les piràmides dels dos estats heu de fer el següent:

A) Una sola taula de dades que inclogui els dos països amb totes les variables que heu trobat per poder comparar-les més bé. Assegureu-vos que les unitats són les mateixes en tots dos casos a cada variable.

B) Una explicació descriptiva i comparativa de les dades i piràmides que heu trobat. En les piràmides heu de seguir l’esquema treballat anteriorment en el cas de Catalunya.

C) Parleu entre tots els del grup de les causes que poden provocar que les dades i les piràmides siguin així. Relacioneu el que heu observat amb els mapes temàtics de temes econòmics de l’atlas del llibre de text: PIB, creixement econòmic, consum diari de calories, índex d’alfabetització... i altres que pugueu deduir o trobar.

D) Contesteu les següents qüestions:

1.Què pot haver provocat que cada país tingui les dades de població que heu observat?

2.Què pot passar en el futur en aquests països? Quines conseqüències pot tenir la situació actual?

3.Què creieu que es podria fer per millorar o canviar la situació?