Elaboració de gràfics

Elaboració de gràfics a partir de les dades amb percentatges: diagrames de barres, de sectors...

1. Repàs amb el professor/a de Matemàtiques del procediments per fer gràfics circulars. (Es pot provar també amb Excel?)

2. Discutiu en el grup quin o quins gràfics es poden fer que incloguin totes les dades i ens puguin fer veure clarament els diversos origens de les famílies de la nostra classe. Un cop discutit cada component del grup n'ha d'elaborar un (encara que us repetiu).

3. El gràfic anterior és molt probable que sigui de barres i per tant ara que cal que us repartiu la feia i que cadascú n'elabori un de sectors (pot ser un gràfic que agafi només una part de les dades).

4. Posada en comú a la classe.