Conclusions

Elaboració d’un document final que heu de penjar i serà avaluat. Guió:·         Descripció de l’origen de les famílies de la classe a partir de les dades i dels gràfics (ordenada: per exemple, descripció per alumnes, pares, avis).

·         Relacionar els resultats amb el que hem après del documental sobre les migracions. Per exemple:

                                                              Es donen migracions internes (dins d’un estat) i externes a la nostra classe? Quines diferències hi ha entre unes i altres? (anys, grups d’edat...)

                                                            Quines causes poden tenir unes i altres?

·         Conclusions: destacar els aspectes (2 o 3) més significatius de tot el que s’hagi observat. Els posarem en comú a classe.