Avantatges i problemes.

L'última feina és la lectura del text anterior sobre migracions. És força difícil i si fa falta el llegirem entre tots per aclarir-ne el significat. Al final cal fer dues llistes:

Una llista dels avantatges que suposen les migracions en un lloc determinat i per les persones que marxen, o per les persones o llocs que els reben.

Una llista dels problemes que poden suposar les migracions per les persones o els països.