Segona tasca

Es tracta de posar en pràctica els diversos aspectes que hem vist en aquest apartat i, per tant, podem fer:

1. Posar una etiqueta amb el nostre noms a un dels temes d'aquest curs (que serà el nostre espai de pràctiques i de treball).
2. Enllaçar una pàgina web (o un fitxer) plantejada com a activitat.
3. Crear una pàgina web plantejant un dels temes que volem treballar a l'aula.
4. Preparar una tasca a fer per l'alumnat (sobre la pàgina web o sobre l'enllaç)