Tercera tasca

En aquest apartat hem vist diverses activitats col·laboratives del Moodle. Intentem fer-ne algunes:

- Fem al nostre apartat un glossari (posant una entrada d'exemple)
- Una wiki (plantejada com un tema en el que han de participar els companys)
- Un fòrum (de tema únic perquè participem tots)