Quarta tasca

En aquest apartat hem tractat algunes activitats individuals i qualificacions del Moodle. Preparem alguns exemples al nostre espai:

- Fem al nostre apartat una lliçó
- Preparem un qüestionari
- Organitzem una estructura de qualificacions