Crea el teu propi curs

Abans d'acabar les sessions presencials es tracta d'organitzar un curs:

- Cal anar a ICSVO
- Entrar a l'apartat Adminstració / Cursos
- Clicar a la categoria 2009-2010 i crear un nou curs amb el vostre nom
- Organitzar el curs almenys amb:
                 - un espai introductori, diversos apartats o temess (que poden ser com unitats didàctiques),
                 - diversos recursos i activitats a cada apartat,
                 - diverses categories de participants (professor/a i estudiants).