ACTIVITAT 1. L'ascens del feixisme.

Després de visualitzar la pel·lícula "Los rebeldes del swing", contesta el següent qüestionari.