Fer un resum de les aportacions de L'Islam a la Catalunya medieval.

Conecteu-vos als enllaços donats i feu una síntesi del llegat musulmà a la Catalunya medieval. Tractant els aspectes, cultural, artístic, econòmic i polític.

Afegir fotografies