La vida en un Castell

Enumera quines són les activitats bàsiques de la vida del castell.