Exercici número 1

Busca cinc fotografies de diferents oficis i insereix-les en un arxiu word. Després guarda el document: (nom)oficis1 i penja´l en aquest espai.