Exercici 1

Encarrega una tasca als alumnes.LLegeix aquest text i contesta aquestes preguntes.