Exercici número 2

Encarrega una tasca als alumnes.