l'entramat urbà

Fes una descripció acurada (esquema de l'entramat, tipus d'edificis i espais oberts, serveis possibles, etc) de cada un dels entramats urbans que hem treballat a l'aula. Acompanya cada descripció d'una imatge d'un plànol real que la representi.

Entramats urbans:

1. dens i irregular
2. ortogonal
3. residencial
4. radial