Investiguem

Ara es tracta de que coneguem com van ser els primers moments del conflicte i com ho va viure la gent. Per aprofitar millor la recerca repartirem la feina i ens posarem en el paper de la gent que analitza les coses que passen.Fareu grups de dues persones. Una persona farà de periodista i l'altra farà d'historiador/a.
Les feines que heu de fer:
1.- Treball individual:
  • Qui faci de periodista haurà de buscar fotografies, cartells, testimonis, cançons . . .
  • Qui faci d'historiador/a analitzarà el context històric-geogràfic de quan va començar la guerra, presentarà els personatges i destacarà els fets rellevants de la vida quotidiana.
2.- Treball col·lectiu:
  • Posada en comú de les recerques individuals.
  • Eleboració d'un document en Powerpoint amb text, imatges i algun document sonor.
Un cop fet el document l'heu de penjar en aquest lloc.