Activitat 8

Al mapa d'Europa de 1945, un cop acabada la guerra, has vist que van canviar moltes fronteres.
Posa el nom dels estats que sàpigues i després penja el document.