Trobeu un nombre de vuit xifres...

Trobeu un nombre de vuit xifres que multiplicat per un nombre d'una xifra doni un nombre de nou xifres totes les nou xifres iguals a 8. (ep! no val a fer servir la calculadora!)
Explica per escrit tot el que has pensat i calculat abans d'arribar a la solució!