Directori

Aquest recurs és un accés a un directori o
carpeta particular del lloc Web. Permet amb un únic enllaç tenir accés a tot un
nombrós paquet de fitxers que es poden descarregar als nostres ordinadors. Quan
es tenen molts arxius per passar als alumnes permet una organització més eficient.