Dubtes sobre ll'examen

Anoteu tots aquells dubtes relacionats amb el tema 3.

(Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum)